LOGO

ANHINGA - diving equipment


  Anhinga s.r.o., přední český výrobce potápěčské techniky pro technické i rekreační potápění.
Společnost Anhinga s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce číslo 21343 dne 18. března roku 2008, společnost vznikla přeměnou dlouholetého podnikání fyzickou osobou.
Společnost se též stala plátcem daně z přidané hodnoty.
Statutárním zástupcem je jednatel jednající jménem společnosti samostatně a to Jan Spáčil.


Adresa a základní údaje společnosti:
Anhinga s.r.o.
Krušnohorská 12, Karlovy Vary, 360 10
IČO: 280 11 678, DIČ: CZ28011678
Účet společnosti: ČSOB Karlovy Vary, číslo účtu CZK 220151791 / 0300
IBAN: CZ96 0300 0000 0002 2015 1791


Kontakty:
Mobil: +420 608 480393 (Jan Spáčil)
Mail: obchod@anhinga.cz